هانوفر

شهری در ایالت نیدرساکسن

هانوفر Horse City Hall Illustration by Laura Pannasch

شما تازه به هانوفر آمده‌اید و به دنبال آدرس‌ها و شماره تاس‌های ضروری هستید؟ پس به این صفحه خوش امدید. ما همه آدرس‌ها و شماره تماس‌های که برای همه تازه‌ واردان به هانوفر لازم است را برای شما اینجا جمع آوری کرده‌ایم. برای دریافت معلومات جدید و تائید شده، در همه بخش‌های زندگی روزمره از قبیل شماره تماس‌ها ضروری، آدرس‌های موسسات کمک کننده برای پناهجویان، دکتران، مدرسه‌های زبان، بخش‌های مشاوره و غیره، به موتور جستجوی محلی ما مراجعه کنید.

 

کجا میتوانید راهنمایی و کمک دریافت کنید؟

ادارات و نهاد‌های دولتی

برای حالات اضطرار