مونشن (مونیخ)

مرکز ایالت بایرن

Illustration مونشن Lion Church by Laura Pannasch

شما تازه به مونیخ آمده‌اید و به دنبال آدرس‌ها و شماره تاس‌های ضروری هستید؟ پس به این صفحه خوش امدید. ما همه آدرس‌ها و شماره تماس‌های که برای همه تازه‌ واردان به مونیخ لازم است را برای شما اینجا جمع آوری کرده‌ایم.

کجا میتوانید راهنمایی و کمک دریافت کنید؟

ادارات و نهادهای دولتی

مراکز مشاوره

شماره های اضطراری

نهاد‌های کمک رسان

برای دریافت معلومات جدید و تائید شده، در همه بخش‌های زندگی روزمره از قبیل شماره تماس‌ها ضروری، آدرس‌های موسسات کمک کننده برای پناهجویان، دکتران، مدرسه‌های زبان، بخش‌های مشاوره و غیره، به موتور جستجوی محلی ما مراجعه کنید.