زاربروکِن

در ایالت زارلند

زاربروکِن Ludwigskirche Swan Illustration by Laura Pannasch

شما تازه به زاربروکِن آمده‌اید و به دنبال آدرس‌ها و شماره تاس‌های ضروری هستید؟ پس به این صفحه خوش امدید. ما همه آدرس‌ها و شماره تماس‌های که برای همه تازه‌ واردان به زاربروکِن لازم است را برای شما اینجا جمع آوری کرده‌ایم. برای دریافت معلومات جدید و تائید شده، در همه بخش‌های زندگی روزمره از قبیل شماره تماس‌ها ضروری، آدرس‌های موسسات کمک کننده برای پناهجویان، دکتران، مدرسه‌های زبان، بخش‌های مشاوره و غیره، به موتور جستجوی محلی ما مراجعه کنید.

کجا میتوانید راهنمایی و کمک دریافت کنید؟

ادارات و نهاد‌های دولتی

برای حالات اضطرار

در وب سایت  saarbruecken.de همه اطلاعات مهم در مورد زاربروکن را به زبان ها مختلف میتوانید پیدا کنید.