ملتم آرسو

Meltem Arsu
به‌روزرسانی 05.09.2023

ادیتور زبان آلمانی

ملتم آرسو در دانشگاه مونستر آلمان در رشته های جامعه شناسی، علوم سیاسی و فلسفه تحصیل کرده است. موضوعات تحقیق و حوزه ها مطالعات ملتم عبارتند از موضوعاتی مانند مهاجرت، پناهجویی، مطالعات پس از استعمار، نژادپرستی، جندر و زبان خشونت. آرسو همچنین در دوران تحصیل در رادیو دانشگاه به عنوان ویرایشگر متن و موسیقی و هچنین مجری کار کرده است.

زندگی حرفه‌ای ملتم در سال ۲۰۱۵ در برلین آغاز شد. ابتدا به عنوان مشاور مطبوعات و روابط عمومی در زمینه مهاجرت و حقوق بشر کار میکرد و بعداً به عنوان دستیار تحقیقاتی در زمینه مهاجرت و ادغام در بازار کار و آموزش  های سیاسی شروع به فعالیت کرد. علاوه بر این، آرسو با سازمان های مهاجرتی زیادی همکاری کرده است. کار روی موضوعاتی  مانند جامعه‌ی پس از مهاجرت و توانمند سازی در بازار کار، با افرادی که یا خود مهاجرت کرده اند و یا خانواده شان تجربه پناهندگی و مهاجرت داشتند از اهداف مهم او است و در همین بخش ها کار میکند. ملتم آرسو از فبروی سال ۲۰۲۰ به عنوان ویراستار زبان آلمانی در وب سایت هندبوک جرمنی فعالیت خود را آغاز کرده است.

Ein Projekt von:

Gefördert durch: