مژگان احراری

Mosjkan Ehrari
به‌روزرسانی 05.09.2023

مدیر پروژه

مژگان احراری روزنامه نگار و فیلمساز است. او کار روزنامه نگاری خود را با کار با رادیو (RBB) آغاز کرد. پس از آن سال ها به عنوان سردبیر، نویسنده برنامه های رادیو، و خبرنگار آزاد، و خارج از آلمان کار کرد.

او پروژه های فیلم سازی متعددی را در آلمان، آذربایجان، ایران، افغانستان و یونان انجام داده است. او به عنوان یک مستندساز، روی ایده های فیلم سازی خود را در آلمان و همچنین در سطح بین المللی محقق کار می کند. در گزارش های تلویزیونی ۳۰ دقیقه ای خود برای RBB/ARD، احراری عمدتاً به موضوعات اجتماعی و سیاسی می پردازد. او به‌عنوان کارگردان و خبرنگار ویدیویی، پروژه‌هایی را برای بنیادها، سازمان‌های غیردولتی و مؤسسات طراحی و تولید می‌کند. او همچنین با مرکز هنری جامعه (تئاتر) در مانهایم همکاری دارد.

مژگان احراری به عنوان یک مدرس و مربی، دانش خود را در سمینارهای مختلف از جمله آموزش (data-journalism) در   Google News Lab  و NDM به دانش آموزان منتقل می کند. احراری برای آژانس فدرال آموزش های سیاسی در حال تدوین معیارهایی برای آموزش های سیاسی و رسانه ای مبتنی بر ویدئو است.

Ein Projekt von:

Gefördert durch: