زبان مادری

Muttersprache
به‌روزرسانی 20.04.2023

چگونه به کلاسهای آموزشی زبان مادری خود شرکت کنم؟

آموزش زبان آلمانی برای مفاهمه و یافتن کار مهم است اما به این دلیل نباید زبان مادری را فراموش کرد. به ویژه کودکان خیلی سریع خود را با محیط جدید تطابق داده و زبان مادری شان را فراموش میکنند. در روند جهانی شدن امروزی، آموختن و دانستن زبان های مختلف، بسیار مهم بوده و یک امتیاز به شمار می رود. اینجا با مکاتبی که به زبان های مختلف تدریس میکنند آشنا میشوید.

تقویت زبان مادری

در خانواده

 کودکانی که با دو یا سه زبان بزرگ میشوند شانس بهتری دارند. برای همین مهم است تا با کودکان خود به زبان مادری شان صحبت کنید. با کودکان به همان زبانی صحبت کنید که خود بر آن تسلط بهتری دارید.  شرایطی را برای کودکان وضع کنید که در چی وقت و با چی کسی به کدام زبان صحبت نمایند. به این طریق کودکان  زبان هر فرد مشخص در خانواده را می فهمند. بطور مثال (زبان مادر، پدر، مادر یا پدر بزرگ ویا معلم کودکستان ). سعی کنید با همه مشترکاْ دیدار نموده و یا باهم یکجا غذا بخورید.
چند زبانه بودن مشکلی را ایجاد نمی کند، حتی به گسترش معرفت بین کودکان کمک میکند. آموزش چند زبان باید که تقویت و کمک گردد.

شمولیت در مدارس چندزبانه

در بیرون از خانه نیز امکانات آموزش و تقویه ی زبان مادری وجود دارد.  بطور مثال در بسیاری از شهر ها کودکستان ها و یا مکاتبی وجود  دارند که به دو زبان تدریس می کنند.  برای معلومات بیشتر از دفتر شهر داری  مربوطه خود در مورد کودکستان ها یا پرورشگاه ها بپرسید و همچنان در این صفحه  میتوانید  معلومات مورد نظر را تا حدی به دست بیاورید.

کلاس های زبان خارجی

همچنان میتوانید بدون رفتن به مدرسه های چند زبانه یا دانشگاه، میتوانید به کلاس های آموزشی زبان مادری خود را در مدرسه های زبان فولکز هوخ شوله میتوان اشتراک کنید. شعبه های متعددی ازین مدرسه ها در شهرهای مختلف وجود دارند که هر یک برنامه های مشخصی دارند. آدرس های این  مدرسه ها در شهر خود را در این سایت  www.volkshochschule.de پیدا کنید. 

مهم

چند زبانه بودن مشکلی را ایجاد نمی کند، بلکه برای گسترش معرفت بین کودکان کمک میکند. آموزش زبان مادری برای کودکان باید حمایت شود.

Ein Projekt von:

Gefördert durch: