می نوین (My Nguyen)

My Nguyen Bild
به‌روزرسانی 15.01.2024

مدیر و گرداننده‌ی سایت Together in Germany به زبان‌های آلمانی و انگلیسی

می پیش از پیوستن به تیم TiG به افراد خارجی برای مهاجرت به آلمان کمک می‌کرده است، خصوصا در ارتباط با مکاتبات قانونی همراهی آنها در ادارات دولتی. او در زمینه‌ی مهاجرت شغلی، الحاق به خانواده و تایید و ارزیابی مدارک تحصیلی و شغلی در آلمان تجربه دارد. می فارغ‌التحصیل رشته‌ی علوم فرهنگی و سیاسی از دانشگاه  Viadrina است و در کنار کار، به طور داوطلبانه هرساله کنفرانسی با موضوعات مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برگزار می‌کند.

Ein Projekt von:

Gefördert durch: