سو پارلاک (Su Parlak)

Community-Managerin Su steht vor bunter Wand und lächelt.
به‌روزرسانی 15.01.2024

مدیر و گرداننده‌ی سایت Together in Germany به زبان ترکی

اسامه در سوریه و برلین  در رشته‌ی علوم بازرگانی، مدیریت  سازمان‌های غیرانتفاعی و حکمرانی عمومی، با تمرکز بر جامعه‌ی مدنی و فعالین غیردولتی تحصیل کرده است. پیش از پیوستن به تیم TiG در چندین پروژه‌ی ادغام و مشارکت اجتماعی و همچنین مشاوره‌ی تحصیلی/شغلی مشغول به کار بوده. اسامه به موضوعاتی نظیر مشارکت اجتماعی/سیاسی، حقوق بشر و مدیریت بخران علاقه‌مند است.

Ein Projekt von:

Gefördert durch: