اولیور پللی

Oliver Pleli
به‌روزرسانی 05.09.2023

دستیار پروژه

اولیور پللی در سال ۱۹۷۴ در نزدیکی اشتوتگارت در خانواده ای از رستوران داران به دنیا آمد و غذا و رستوارنت به عنوان یک بخش غالب زندگی حرفه ای او باقی ماند. پس از آموزش به عنوان منشی هتل، در سال ۲۰۰۲ برای تحصیل در رشته مدیریت هتل به برلین آمد. در سال ۲۰۱۱ او برای خودش کسب کار مستقل راه انداخت و دو رستوران و مغازه غذا های خاص برای غذاهای مایورکا و اسپانیا را راه اندازی کرد. بعد از دو سال کار در این بخش  به کار در بخش موسیقی روی آورد و برای یک آژانس مدیریتی به عنوان مدیر تور کار می کرد. اولیور جنوری ۲۰۲۱ به هندبوک آلمان پیوست و از آن زمان تاکنون به عنوان دستیار پروژه کار می کند.

Ein Projekt von:

Gefördert durch: