احزاب سیاسی در آلمان

به‌روزرسانی 03.01.2022

احزاب سیاسی در آلمان چگونه فعالیت میکنند؟

حزب سیاسی به جمعی از افراد گفته میشود اهداف سیاسی یکسانی دارند و میخواهند با ایجاد یک تشکیلات رسمی و قانونی در امور سیاسی یک کشور سهیم باشند. هر حزب سیاسی اهداف مشخصی دارد و میخواهد با وارد شدن در قدرت برای اهدافش بجنگد.
برای اشتراک در انتخابات ها در سطح فدرال  و ایالتی در آلمان، یک حزب سیاسی باید ثابت کند که پایدار است، اعضای زیادی دارد ودر اجتماع حضور دارد. اگر این شرایط برآورده شود، أحزاب سیاسی می توانند خود را در دفتر انتخابات فدرال ثبت کنند. اگر یک حزب به مدت شش سال در هیچ یک از انتخابات  های فدرال یا ایالتی شرکت نکند، مشروعیت خود را به عنوان یک حزب از دست می دهد.
در آلمان أحزاب سیاسی بی شماری وجود دارد. در این صفحه اطلاعاتی در مورد هفت مهمترین حزب سیاسی آلمان را به طور خلاصه توضیح میدهیم. هر یک از این حزب های سیاسی  دارای مخفف اختصاری (CDU، SPD) و یک رنگ مشخص (سیاه ، قرمز ، ...) هستند. هنگام صحبت یا گزارش دادن در مورد احزاب، اغلب فقط از اختصار اسم شان و یا رنگ مخصوص آنها استفاده می شود. لیستی از تمام احزاب سیاسی در آلمان را می توان در ویکی پدیا پیدا کرد.

احزاب سیاسی قدرتمند و بزرگ در آلمان

حزب دموکرات مسیحی آلمان CDU

به معنی حزب دموکرات مسیحی آلمان استChristlich Demokratische Union Deutschlands مخفف CDU این حزب سیاسی در سال ۱۹۴۵ بعد از جنگ جهانی دوم با یکجا شدن گروه های مختلف محافظه کار آلمان و چندین انجمن دیگرتاسیس شد. این حزب معمولا به عنوان حزب مردمی (Volkspartei) مشهور است و طرفدارن زیادی از همه طبقات اجتماعی دارد و با رنگ سیاه شناخته میشود.

از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۱،حزب CDU اولین و (تاکنون) تنها صدراعظم زن در آلمان را  داشت. در حال حاضراین حزب جز أحزاب مخالف در بوندستاگ یا پارلمان فدرال است. حزب دموکرات مسیحی آلمان روی تقویت اقتصاد و ارزش‌های مسحیت تاکید دارد.حزب دموکرات مسیحی آلمان روی تقویت اقتصاد و ارزش‌های مسحیت تاکید دارد.

حزب سوسیال مسیحی آلمان CSU

CSU مخفف Christlich Soziale Union به معنی حزب سوسیال مسیحی آلمان است. 
 حزب سوسیال مسیحی یک شاخه (Schwesterpartei) از حزب CDU یعنی دموکرات مسیحی است و بصورت مشترک در دولت و پارلمان آلمان کار میکنند. در انتخابات ها CSU تنها مسئول فعالیت‌ها در ایالت بایرن است و CDU در پانزده ایالت دیگر فعالیت دارد. دو حزب باهم بنام (Union) یاد میشوند. حزب سوسیال مسیحی اهداف مشابه با حزب دموکرات مسیحی دارد اما محافظه کار تراست و تاکید بیشتری روی انکشاف ایالت بایرن دارد. CSU با رنگ آبی روشن شناخته میشود .

حزب سوسیال دموکرات آلمان SPD

SPD مخفف Sozialdemokratische Partei Deutschlands به معنی حزب سوسیال دموکرات آلمان است. این حزب ابتدا از یک انجمن کارگران چپ گرا با عقاید ضد سرمایه داری به تدریج به یک حزب سیاسی تبدیل شد. این حزب به عنوان قدیمی ترین حزب سیاسی آلمان در قرن ۱۹ ایجاد شد و به حزب مردمی (Volkspartei) مشهور است و با برنگ سرخ شناخته میشود. حزب SPD  در حال حاضر با همکاری FDP و سبزها دولت دولت ائتلافی آلمان را تشکل داده اندعدالت اجتماعی و بهبود زیرساخت های اجتماعی از اهداف مهم حزب سوسیال دموکرات است.

حزب سزبهای آلمان Bündnis 90 / Die Grünen

حزب سبزهای آلمان Bündnis 90/Die Grünen در سال ۱۹۳۳ تأسیس شد. این حزب  از اتحاد أحزاب سبزهای آلمان غربی «Die Grünen» است که در سال ۱۹۸۰ تأسیس شده بود و حزب«Bündnis 9»  آلمان شرقی که در سال ۱۹۹۱ تأسیس شده بود، ایجاد شده است. حزب سبزهای آلمان از جنبش‌های مختلف اجتماعی همچون جنبش ضد صلاح های هسته‌ای، جنبش صلح و جنبش حفاظت ازمحیط زیست، حمایت و دفاع میکند. این حزب ازاتحاد چندین جنبش حقوق مدنی زمان  DDR تشکیل شده است و در درجه اول به حفاظت از محیط زیست و مسائل اجتماعی متعهد است. سبزها از سال ۱۹۹۸ تا سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۱ جز مخالفان  دولت ائتلافی در پارلمان بود. در حال حاضر همراه با أحزاب FDP و SPD دولت ائتلافی را تشکیل داده است. رنگ سبز معرف این حزب است.

حزب دموکراتیک آزاد آلمان FDP

FDP  مخفف Freie Demokratische Partei به معنی حزب دموکراتیک آزاد است و درسال ۱۹۴۸ تاسیس شد و با رنگ زرد شناخته میشود. این حزب در حقیقت از جمله أحزاب کوچک در آلمان به شما می آید اما در دفعات متعدد با ائتلاف با أحزاب CSU و CDU در دولت ائتلافی نقش داشته است.
حمایت ازارتقاء اقتصاد بازار آزاد، خصوصی سازی امور اقتصاد وسهولت در سیستم مالیات از جمله اهداف این حزب است. در حال حاضر همراه با أحزاب SPD و سبز ها دولت ائتلافی را تشکیل داده است.

حزب بدیل برای آلمان AfD

AfD محفف Alternative für Deutschland به معنی حزب بدیل برای آلمان است. این حزب در سال ۲۰۱۳ به عنوان یک حزب اعتراضی در مقابل أحزاب موجود برای حمایت از آلمان و جلوگیری از شکست اقتصادی ان در اتحادیه اروپا تاسیس شد. در حال حاضر این حزب در همه ایالت های محلی نماینده دارد و از سال ۲۰۱۷ به پارلمان فدرال آلمان راه یافت و حزب مخالف دولت آئتلافی را تشکیل میدهد. این حزب راستگرا در کل یک حزب ضد مهاجر، ضد اسلام، مخالف اتحادیه اروپا و پوپولیست است. رنک رسمی این حزب آبی کمرنگ است.
تا حالا چندین تن از اعضای رسمی این حزب به دلیل فعالیت های نفرت پراگنی و نژادپرستانه متهم شدند. همچنان تعدادی از هواداران آن اعضای گروه های راست افراطی  هستند که برنامه های ضد قانون اساسی را تبلیغ میکنند وتحت نظارت اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی قراردارند.

حزب چپ‌های آلمان Die Linke

حزب چپ ها در سال ۲۰۰۵ تاسیس شد و خود را جایگزین حزب سیاسی (Partei des demokratischen Sozialismus) که در دوران جمهوری دموکراتیک آلمان (DDR)  به عنوان شاخه ای از حزب (SPD) فعالیت داشت، میداند. رنگ رسمی آن قرمز است، اما اغلب از رنگ ارغوانی  برای تمایز آن از(SPD) استفاده میکنند.
حزب چپ ها یک حزب کوچک است و بیشتر متکی به آرای رای دهندگان ایالت های شرقی آلمان است و در شرق فعالیت دارد. چپ‌ها، با وجود حضور پر رنگ در امورسیاسی در سطح محلی، ایالتی و فدرال، هرگز بخشی از یک دولت ائتلافی آلمان نبوده است. اهداف مهم این حزب عدالت اجتماعی و صلح است. این حزب از سال ۲۰۱۷ بدینسو به عنوان اپوزیسیون در پارلمان حضور دارند.

تمام احزاب نامبرده در حال حاضر در پارلمان (بوندستاگ آلمان) نماینده دارند. در وب سایت tatsachen-ueber-deutschland.de می توانید ببینید که هر حزب چند کرسی در پارلمان دارد.

مهم

همه احزاب در آلمان باید درهمه اصول، برنامه ها و اقدامات خود به قانون اساسی آلمان (Grundgesetz) احترام داشته باشند. اگر فعالیت‌های حزبی در مخالفت یا هم خطری به نظام دموکراتیک و یا دادگاه قانون اساسی (Bundesverfassungsgericht) تلقی شود، ممنوع خواهد شد.

Ein Projekt von:

Gefördert durch: