اقامتگاه‌های (کمپ) پناهجویان در آلمان

به‌روزرسانی 20.12.2022

در یک کمپ پناهجویی چه حقوقی دارم؟

در مراکزپذیرش اولیه همچنان کمپ های پناهجوی اغلب تعداد زیادی از مردم در محوطه های محدود و کوچک زندگی می کنند. بنابراین باید قوانین و استانداردهای مشخصی که برای کمک به ساکنان این اقامت‌گاه ها تعین شده است، توسط کارمندان و مسئولین این خانه های مشترک به اجرا گذاشته شده و به حقوق مردم احترام شود. این قوانین در اصل در همه مراکز مسکونی، از جمله مراکز مسکونی مشترک پناهجویان، و پناهگاه های اضطراری باید رعایت شود.

نیاز ها و استندرد‌های اولیه در محل اقامت پناهجویان

کی ها مسئول هستند؟
 • هر مرکز مسکونی (کمپ) دارای مقررات داخلی (Hausordnung)   مربوط به خودش است که برای همه ساکنین آن اعمال می شود. برای مثال: مشخص می شود که چه وقت کسی می تواند به عنوان  بازدید کننده  یا مهمان به کمپ وارد شود، و یا مدت زمان  رعایت آرامش (Ruhezeiten) در شب ها چگونه عملی میشود. مدیر مرکز مسئول نظارت بر اجرای این قوانین است.

 

توجه: کارکنان مراکز مسکونی (کمپ‌ها)  مسئولیت رسیدگی به مسائل حقوقی شما را ندارند. یعنی آنها نمیتواند شما را در مورد نتایج  پرونده پناهندگی شما یا مقدار کمک های اجتماعی که دریافت می کنید کمک کنند و همچنان اجازه ندارند اطلاعات مربوط به شما را به بامف (BAMF) یا سایر مقامات منتقل کنند.

کارمندان اجتماعی داخل کمپ باید به مشکلات اجتماعی و شرایط زندگی در کمپ رسیدگی کنند. هر زمان سوالی دارید و یا با چالشی روبرو هستید، می توانید به این کارکنان مراجعه کنید. بطورمثال انها میتوانند در موصوعاتی مانند ثبت نام  کودکان به مدرسه و یا کودکستان و یا هم  برای جستجوی یک آپارتمان یا خدمات مشاوره شما را کمک کنند.  کارمندان امنیتی (securities) مسئول امنیت ساکنان و حفظ نظم هستند. به همین دلیل آنها اجازه دارند تا کارت شناسایی بازدیدکنند گان را به کنترل کنند. برای مشکلات مربوط به زنان حداقل یک کارمند امنیتی زن همیشه باید در مراکز اقامت حضور داشته باشد.

در جریان زندکی در کمپ از چه حقوقی برخوردار هستم؟

به عنوان یکی از ساکنین کمپ شما حق دارید در یک فضای  کاملا امن زندگی کنید. به ویژه زنان، نوجوانان و کودکان باید در برابر هر گونه تهدید یا خشونت محافظت شوند. اقامتگاه‌ها باید اطمینان حاصل کنند که همه ساکنانشان احساس امنیت می کنند، حریم خصوصی مردم را حفظ میکنند و به آنها کمک میکنند. از جنوری ۲۰۱۶، وزارت امور خانواده با همکاری یونیسف و چند سازمان دیگر مانند «Plan International Germany e.V.» برنامه‌ی را برای تامین حداقل استانداردهای حفاظت از کودکان، نوجوانان و زنان را در مراکز اقامت پناهجویان ایجاد کرده است. این استانداردها عبارتند از محافظت از کودکان، نوجوانان و زنان در برابر خشونت و دسترسی به مراقبت های صحی (پزشکی)  و خدمات حمایتی در برابر مشکلات روحی روانی و اجتماعی است. علاوه بر این، در هر کمپ باید اتاق خاصی برای أوقات فراغت و بازی کودکان و جوانان وجود داشته باشد. البته در کنار این استندردها بعضی مقرارت هم وجود دارد که باید از طرف ساکینین رعایت شوند. به طور کلی شما نمیتوانید انتخاب کنید که در کدام اتاق میخواهید زندگی کنید و یا  چه کسی با شما در یک اتاق هم خانه شود. اگر با هم‌اتاقی خود مشکل داشته باشید، با کارکنان اجتماعی یا مدیر کمپ باید تماس بگیرید.

 • به عنوان یک زن و شوهر یا خانواده، شما حق دارید با هم در یک اتاق زندگی کنید.
 • زنان تنها فقط با زنان دیگر می توانند در یک اتاق زندگی کنند.
 • شما حق دارید بخواهید که اتاق شما قفل داشته باشد و کلیدش را داشته باشید. اگر در یک اتاق  مشترک زندگی میکنید، حق دارید یک الماری (کمد) با قابلیت درب‌های قفل دار داشته باشید.
 •  کارکنان کمپ اجازه ورود به اتاق شما را بدون اجازه شما ندارند.
 • کنترل اتاق در نبود شما  یا بدون اطلاع قبلی شما مجاز نیست.
 • شما حق دارید تا از دوستان و خانواده خود به عنوان  بازدید کننده در طول روز پزیرای کنید.
 • هر هفته باید حوله های پاک و هر دو هفته یک بار پوش تشک و ملافه تمیز دریافت کنید.
 • اگر بخواهید یک شب کمپ را ترک کنید، باید به دفتر مدیریت کمپ اطلاع دهید. اگر برای بیش از ۳ شب متوالی به کمپ مراجعه نکنید، مسئولین می توانند اتاق یا تخت شما را به فرد دیگری اختصاص دهند. البته لوازم شخصی شما باید محافظت شود.
 •  شما حق دسترسی  به توالت و دوش مختص (اینکه مرد هستید یا زن) به زنان یا مردان را دارید.
 • شماحق دسترسی به غذای سالم، متنوع و کافی دارید. در این کمپ‌ها نباید گوشت خوک استفاده شود.
 • مدیریت کمپ باید شما را روزانه و بطور سریع از همه نامه های دریافتی شما اطلاع دهد.
اگر حقوق من رعایت نشود، چه کنم؟

همیشه مراکز مسکونی‌ (کمپ های) وجود دارند که قوانین و استانداردهای لازم را رعایت نمیکنند. در حال حاضر وضعیت در خیلی از کمپ‌ها تغیر یافته است، اما باز هم  در بسا موارد نقض حقوق ساکنین وجود دارد. اگربا شرایط کمپی که زندگی میکنید مشکلی دارید یا إحساس میکنید حقوق شما نادیده گرفته میشود، با یک مرکز مشاوره یا شورای پناهندگان «Flüchtlingsra» در شهرخود تماس بگیرید. در اینجا لیستی از مراکز مشاوره در ایالتی که شما اقامت دارید را میتوانید پیدا کنید.

اگر احساس میکنید مورد توهین، تبعیض، تهدید و خشونت جنسی یا فیزیکی قرار دارید، به طور مستقیم به مسئول یا کارمندان اجتماعی کمپ مراجعه کنید. اگر آنها همکاری نکردند و یا در حقیقت  خودشان بخشی از مشکل هستند، با یک مرکز مشاوره تماس بگیرید. در وب سایت ادارۀ مبارزه با تبعیض، فهرستی از مراکز مشاوره در نزدیکی خود را بیابید. شما همچنین می توانید با شماره 08000116016 تماس بگیرید. کارکنان این مرکز مشاوره تلفنی بصورت شبانه روزی به شما کمک خواهند کرد و به زبانهای مختلف صحبت میکنند.

آیا مجبور هستم که واکسن سرخکان (Masern) بزنم؟

بلی، طبق قانون حفاظت از سرخکان، تمام افرادی که در محل اقامت مشترک زندگی می کنند باید ثابت کنند که در برابر سرخک واکسینه شده اند. اگر هنوز علیه سرخک واکسینه نشده اید، باید این واکسن را ظرف ۴ هفته پس از ورود خود انجام دهید. کارکنان محل اقامت در ایم مورد به شما کمک خواهند کرد. اطلاعات بیشتر را دربخش واکسیناسیون یبخوانید.

 

مهم

همه روزه نامه‌های (پست های رسیده) خود را چک کنید. در بعضی موارد ممکن است نامه های بسیار مهمی در باره تاریخ ملاقات شما با اداره مهاجرت و یا موارد دیگر به شما دیر وقت برسد و آمدگی خوبی برای آن ملاقات نداشته باشید. این بسیار حیاتی است که شما به موقع به همه ملاقات‌ها (ترمین ها) ظاهر شوید.

اگر شما از یک مرکز مسکونی (کمپ) به مرکز دیگری فرستاده شده‌اید و یا به طور داوطلبانه از آنجا نقل مکان کرده اید، لازم است که به اداره أمور خارجیان (Ausländerbehörde) و بامف (BAMF)   اطلاع دهید و آدرس جدید خود را به آنها بفرستید. در غیر این صورت، دیگر نامه های مربوط این دو اداره مهم را در آدرس جدید دریافت نخواهید کرد و ممکن است ملاقات‌ها و یا مهلت های مهمی را از دست بدهید.

Partner-Logos FA

یک پروژه از:
با حمایت: