رد درخواست پناهندگی در آلمان

به‌روزرسانی 03.03.2023

پناهندگی من در المان رد شده است حالا چه کنم؟

اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان (BAMF)  اگر دلایل کافی برای بدست آوردن پناهندگی در پرونده شما نیابد، می تواند درخواست پناهندگی شما را رد کند. درکل درخواست پناهندگی شما ممکن است تحت شرایط متفاوت رد شود: «رد ساده» (einfachen Ablehung)، رد تقاضای پناهندگی به عنوان قضیه‌ی «کاملا بی اساس» (offensichtlich unbegründe) و یا «غیر قابل برسی» (unzulässig). در صورت رد درخواست شما، اداره بامف به شما نامه رد درخواست پناهندگی (ablehnenden Bescheid) را با یک «اطلاعیه اخراج» (Abschiebungsandrohung) از طریق پست به شما میفرستد. در این نامه اگر رد ساده باشد شما ۳۰ روز وقت دارید که آلمان را داوطلبانه ترک کنید و اگر دو نوع دیگر باشد، فقط یک هفته وقت دارید. اگر در مهلت های تعین شده آلمان را ترک نکنید ممکن است اخراج شوید.
با این حال، شما حق درخواست تجدید نظر در مورد رد درخواست پناهندگی خود در دادگاه  را دارید. در صورت رد ساده درخواست پناهندگی معمولا دو هفته برای فرستادن درخواست تجدید نظر به دادگاه وقت دارید، اما اگر درخواست پناهندگی شما به عنوان یک قضیه‌ی کاملا بی اساس رد شده باشد، برای فرستادن این درخواست فقط یک هفته وقت دارید و باید سعی کنید یک درخواست «فوری» (Eilantrag) را هرچه زودتر برای به تعویق انداختن اخراج تان به دادگاه ارسال کنید.  البته راه های متفاوتی وجود دارد که میتوانید خود را از دیپورت شدن نجات دهید. در این صفحه موارد مهم را توضیح میدهیم.  

اطلاعات بیشتر در مورد شرایط دریافت اقامت برای افرادی که تا اکتبر ۲۰۲۲، پنج سال در آلمان زندگی کرده اند و اقامت ندارند را در بخش «فرصت‌ها برای دریافت اقامت» بخوانید.

بعد از دریافت جواب رد پرونده پناهندگی چه کنم؟

شکایت و درخواست تجدیدنظر

بعد از دریافت جواب رد از اداره بامف، میتوانید در دادگاه اداری شهر خود از تصمیم این اداره شکایت کنید و بخواهید که شما را به عنوان پناهنده قبول کنند. دادگاه تمام دلایل شما و همچنان دلایلی که بامف پرونده شما را بر اساس آن رد کرده است را بررسی میکند و تصمیم میگیرد که شما مستحق پناهندگی هستید یا خیر. برای یافتن یک مرکز مشاوره در نزدیکی خود به وب سایت موسسه پروازول proasyl.de مراجعه کنید. وکلای حقوقی در بخش مهاجرت را هم در وب سایت rechtsberaterkonferenz.de بیابید.

در صورتی که پرونده شما رد ساده (enifachen Ablehung) گرفته است،معمولا برای ارسال شکایت و درخواست تجدیدنظر به دادگاه دو هفته وقت دارید. اگر درخواست شما به عنوان قضیه‌ی «کاملا بی اساس » (offensichtlich unbegründet) و یا « غیر قابل بررسی» (unzulässig) رد شده باشد، فقط  یک هفته برای ارسال شکایت و درخواست تجدیدنظر فوری (Eilantrag) به دادگاه وقت دارید. بهتر است درخواست فوری را با کمک وکیل حقوقی انجام دهید . دادگاه ممکن است، براساس درخواست شما، دستور تعلیق اخراج شما را تا زمانی که درمورد شکایت شما تصمیم میگیرد را صادر کند و در این مدت کسی حق ندارد که شما را اخراج کند. اگر درخواست فوری انجام ندهید و یا دادگاه درخواست شما را رد کند، ممکن است حتی قبل از دعوت به دادگاه جهت بررسی دوباره پرونده تان هم اخراج شوید. برای فرستادن درخواست تجدید نظر درست و به موقع بلافاصله بعد ار دریافت رد درخواست پناهندگی تان به مراکز مشاوره برای پناهجویان مراجعه کنید و یا از یک وکیل متخصص کمک بگیرید. نمونه نامه درخواستی برای تجدید نظر را میتوانید به صورت انلاین اینجا دریافت کرده و یا از موسسه ProAsyl درخواست کمک کنید. . مهلت های تعین شده نظر به تاریخ درج شده روی پاکت پست محاسبه میشود.

نمونه های درخواست تجدید نظر  و شکایت را میتوانید به در این صفحات für eine einfache Ablehnung، für eine Ablehnung als unzulässig ،für eine Ablehnung als offensichtlich unbegründet دریافت کرده و یا از موسسه ProAsyl درخواست کمک کنید. . مهلت های تعین شده نظر به تاریخ درج شده روی پاکت پست محاسبه میشود.

اگر درخواست پناهندگی شما به دلیل اینکه دوبلین دارید به عنوان (unzulässig) رد شود، از همان تاریخ مهلت شش ماهه برای اخراج شما محاسبه میشود.
اگر شما جواب رد ساده (einfachen Ablehnung) دریافت کرده‌اید و درخواست تجدید نظر (Eilantrag) شما قبول شده و هنوز در جریان است، اداره بامف (BAMF) و آسلندر بیهورده حق ندارند شما را اخراج کنند. بررسی پرونده شما از سوی دادگاه ممکن بیشتر از یک سال طول بکشد و شما در این مدت مانند اول اقامت (Aufenthaltsgestattung) دارید و از همه مزایای سوسیال برخوردار هستید.

اگر دادگاه بعد از بررسی دلایل شکایت شما را قبول کند و شما را حق به جانب بداند، شما قبول میشود و تصمیم بامف لغو میشود، اگر دادگاه تصمیم بامف را قبول کند، شما باید آلمان را ترک کنید وگر نه اخراج میشوید. با همین حال اگردادگاه اداری شکایت شما را رد کند و تصمیم بامف مبنی بر رد درخواست پناهندگی شما را به رسمیت بشناسد، پرونده پناهندگی شما متوقف خواهد شد. برای درخواست تجدیدنظر دوم شما فقط با کمک یک وکیل طبق «ماده ۷۸ قانون پناهندگی» می توانید درخواست دوم را  به دادگاه عالی فدرال بفرستید. پس از حکم رد از سوی دادگاه اداری فدرال، هیچ راه حل قانونی دیگر وجود ندارد و رسیدگی به هر نوع شکایت دیگر ممنوع خواهد بود. البته میشود در موارد خیلی نادر به دادگاه فدرال قانون اساسی (Bundesverfassungsgericht) مراجعه کنید. همچنان اگر باور دارید که حکم دادگاه مبنی بر رد درخواست پناهندگی شما، طبق کنوانسیون نقض حقوق بشر اروپا، حقوق انسانی شما را نقض کرده است میتوانید  طبق «ماده ۳۴ همین قانون» به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کنید. البته که دادگاه عالی درخواست های خیلی خاصی را می پذیرد و برای قبول در دادگاه عالی چانس بسیار کم است.

اگر قبل ازاتمام مهلت درخواست تجدید نظر قادر به ارائه شکایت کتبی نیستید، میتوانید شکایت خودرا به صورت شفاهی نیز در اداره شکایات قانونی (Rechtsantragstelle) در هر دادگاه ارائه کنید. برای دانستن تاریخ دقیق مهلت برای شکایت باید پاکت نامه‌ای را که ذریعه آن رد در خواست شما ارسال شده را نگهدارید. اینکه کدام دادگاه اداری مسئول پرونده شما است که شکایت خود را بفرستید، در آخر نامه جواب رد که بامف فرستاده درج شده است.

درخواست پناهندگی دوم Asylfolgeantrag

 اگر وضعیت حقوقی و شرایط زندگی شما پس از بسته شدن اولین پروسه پناهندگی با جواب رد، به طور چشمگیری خراب شود، و دلایل جدیدی برای ماندن در آلمان دارید، می توانید برای بار دوم درخواست پناهندگی (Asylfolgeantrag) کنید. بطور مثال به وجود آمدن یک تغییر اساسی در دولت و یا کشور شما که ثابت کند به ضرر شما است و یا بازداشت یک عضو خانواده شما، موجودیت جنگ‌های شدید، بیماری شدیدی که در جریان اقامت شما در آلمان بوجود آمده باشد و غیره میتواند نمونه‌هایی از این موارد باشند. چنین شرایطی می تواند زمینه های جدیدی برای حق پناهندگی یا حداقل ممنوعیت تبعید به شما ایجاد کند. درخواست پناهندگی دوم را هم باید به صورت حضوری در اداره بامف ارائه کنید. پس از ارائه درخواست پناهندگی دوم، مجبور به اقامت در حداکثر شش ماه در یک محل اقامت اولیه میشوید و محدودیت های اقامت برای شما مجددا اعمال می شود. همه مراکز مشاوره را در بخش اطلاعات محلی ما پیدا کنید. به وب سایت ما وارد شوید و با نوشتن نام شهر خود و آن موضوعی که در موردش مشاوره لازم دارید را بنویسید و همه آدرس ها و شما تماس‌های وکلا، مراکز مشاوره و کلاس های زبان را پیدا کنید.

برای اینکه مطمیان ار اینکه شرایط درخواست پناهندگی دوم را دارید یا خیر، قبل از مراجعه به بامف با یک وکیل متخصص یا موسسه ProAsyl مشورت کنید.

دولدونگ

اقامت موقت دولدونگ (Duldung) برای افرادی که در اصل موظف به ترک کشور آلمان هستند، اما اخراج آنها به طور موقت به دلیل موانع بیرونی مانند مریض بودن، عدم موجودیت مدارک شناسایی و یا دیگر موانع قانونی مانند شامل بودن در یک دوره آموزشی و غیره، طبق ماده ۶۰آ قانون اقامت آلمان به تاخیر میافتد، صادر میشود.  

در اصل، زمانی که درخواست پناهندگی شما رد میشود، باید آلمان را ترک کنید. با این حال، تحت شرایط خاص، ممکن است  که با وجود اینکه شما مجبور به ترک آلمان هستید، بازهم اخراج شما نا ممکن باشد و باید برای شما تا اطلاع ثانی اقامت موقت دولدونگ صادر شود. توجه: برای اطلاعات بیشتر در مورد آسبیلدونگزدولدونگ و بشفتیگونگز دولدونگ برای افرادی که کار میکنند،

در شرایط ذیل فردی که پناهدگی‌اش قبول نشده است ممکن است دولدونگ (Duldung) دریافت کند:

  • اگر به دلیل موانع بیرونی مانند مریض بودن، عدم موجودیت مدارک شناسایی (پاسپورت) و یا دیگر موانع قانونی مانند نبود امکانات سفر از طریق پرواز های هواپیماها به کشور فرد رد شده، باید آسلندربیهورده برای فرد تا هنگام حل مشکل دولدونگ صادر کند.
  • در صورتیکه فرد به دلایل مهم بشردوستانه و یا دلایل شخصی باید در آلمان بماند. این دلایل میتوانند شامل بود در یک دوره آموزشی، شامل مدرسه بودن، ادامه داشتن دوره های معالجه، دانشجو بودن، مراقبت از یک عضو بیمارخانواده در آلمان و غیره باشند. در چنین شرایطی، اداره مهاجرت می تواند به فرد دولدونگ صادر کد اما قانونا مجبور نیست.
  • به دلیل منافع عمومی، حضور فرد در آلمان باشد. به عنوان مثال، زمانی‌که فرد شاهد یک پرونده قضایی یا جنایی باشد.
  • اگر فرد یک برنامه آموزش های حرفه ای Ausbildung یا یک دوره دانشگاهی برای رشته های عملی  Duales Studium را آغاز کرده باشد که برای انجام آن حداقل دو سال زمان نیاز داشته باشد. در چنین مواردی، برای فرد به اصطلاح آوسبیلدونگ دولدونگ یا (مجوز اقامت موقت تحصیلی) صادر خواهد شد. بر خلاف سایر أنواع دولدونگ ها، اجازه اقامت موقت تحصیلی (Ausbildungsduldung) برای دو سال معتبر است؛ با این حال، شما تنها هنگامی توانید این نوع دولدونگ را درخواست کنید، که اخراج شما قبلا برنامه ریزی نشده باشد و شما در آلمان هیچ جرم و جنایتی را مرتکب نشده باشد. این بدان معنی است که اگر شما یک آسبیلدونگ پیدا کنید که شما را قبول کند، اداره مهاجرت موظف است برای شما مجوز اقامت موقت تحصیلی صادر کند. لطفا توجه داشته باشید: اگر آسبیلدونگ را ترک کنید دولدونگ تحصیلی شما مسترد میشود.

توجه: برای اطلاعات بیشتر در مورد دولدونگ برای آسبیلدونگ با مراکز مشاوره یا یک وکیل تماس بگیرید. شما می توانید وکیل یا مراکز مشاوره را  اینجا  در وب سایت ProAsyl جستجو کنید.

دولدونگ یک اقامت طولانی مدت در آلمان نیست، بلکه یک سند موقت است که شما را قادر می سازد مدت محدودی در آلمان بمانید. کسانی که این نوع اقامت را دریافت میکنند، می توانند در طول مدت زمان قانونی درج شده در آن، در آلمان اقامت داشته باشند، اما تعهد آنها نسبت به ترک آلمان هنوز باقی می ماند. دولدونگ معمولا برای چند روز، چند هفته و یا هم چندین ماه صادر می شود و اگر مانع از اخراج یا سایر دلایلی که طبق آن برای شما دولدونگ صادر شده است باقی بماند، دولدونگ بعد از ختم تاریخ تمدید خواهد شد. اما اگر به هر دلیلی تمدید نشود باید آلمان را ترک کنید. همه اطلاعات مهم و جزئیات بیشتر در مورد دولدونگ و شرایط ماندن در آلمان را در فصل «دلدونگ» بخوانید. همه مراکز مشاوره را در بخش اطلاعات محلی ما پیدا کنید. به وب سایت ما وارد شوید و با نوشتن نام شهر خود و آن موضوعی که در موردش مشاوره لازم دارید را بنویسید و همه آدرس ها و شما تماس‌های وکلا، مراکز مشاوره و کلاس های زبان را پیدا کنید.

اطلاعات بیشتر در مورد شرایط دریافت اقامت برای افرادی که تا اکتبر ۲۰۲۲، پنج سال در آلمان زندگی کرده اند و اقامت ندارند را در بخش «فرصت‌ها برای دریافت اقامت» بخوانید.

مقررات ویژه Härtefallregelung

هنگامی که به خوبی در اجتماع و بازار کار آلمان ادغام شده باشید و ترس از اخراج  شما را در موقعیت بسیار چالش برانگیز قرار داده است، می توانید خواستار بررسی شرایط خود بر أساس مقررات ویژه (Härtenfallantrag) شوید. اگر به اندازه کافی و خوب آلمانی صحبت کرده میتوانید، به مدرسه میروید و یا آسبیلدونگ میکنید، شانس بیشتری برای دریافت اقامت بعد از این درخواست دارید. علاوه بر این، اگر شما در کار و فعالیت های داوطلبانه مشغول هستید و یا خانواده و دوستان زیادی در آلمان دارید هم میتوانید به أساس این مقررات درخواست اقامت کنید.
کمیسیون اختصاصی وزارت داخله‌ی ایالتی که در ان زندگی میکنید، مسئول بررسی این درخواست است و میتواند در این باره تصمیم گیری کند. هر ایالت فدرال دارای کمیسیون خاص (Härtefallkommision) رسیدگی به درخواست‌های ویژه است. کمیسیون ویژه در منطقه خود را اینجا پیدا کنید.
قبل از درخواست اقامت بر أساس مقررات ویژه حتما با یک مشاور یا وکیل صحبت کنید. آنها می توانند بگویند شانس شما برای این درخواست چقدر است. برای  یافتن وکیل و مراکز مشاوره به وبسایت موسسه ProAsyl مراجعه کنید. همه مراکز مشاوره را در بخش اطلاعات محلی ما پیدا کنید. به وب سایت ما وارد شوید و با نوشتن نام شهر خود و آن موضوعی که در موردش مشاوره لازم دارید را بنویسید و همه آدرس ها و شما تماس‌های وکلا، مراکز مشاوره و کلاس های زبان را پیدا کنید.

دادخواهی

اگر دادگاه اداری شکایت شما مبنی بر تصمیم بامف را رد کند، حق درخواست تجدیدنظر در دادگاه اداری فدرال را هم دارید.  اگر دادگاه اداری فدرال هم درخواست شما را رد کند، هیچ راه حل قانونی دیگری برای رسیدگی به پرونده شما وجود ندارد.
اما شما می توانید سعی کنید ک هبا فرستادن پرونده خود به مجلس سنا  (Landestag) و یا  پارلمان آلمان (Bundestag)  وضعیت خود را بینان کرده و درخواست پناهندگی یا حق اقامت  کنید. در نظر داشته باشید که شما نمیتوانید برای پرونده خود هم در پارلمان درخواست دادخواهی کنید و هم درخواست رسیدگی بر أساس مقررات ویژه. باید سعی کنید شخصا با یکی از اعضای مجلس سنا و یا پارلمان تماس بگیرید.

لطفا توجه داشته باشید: در زمانی که مجلس نمایندگان یا مجلس فدرال پرونده شما را بررسی میکند از اخراج حفاظت نمیشود و امکان اخراج قبل از تصمیم آنها وجود دارد.  

پناهندگی در کلیسا

اگر از اخراج قریب الوقوع حراس دارید، می توانید در یک کلیسا درخواست پناهندگی کنید. کارکنان کلیسا به داستان شما گوش می دهند و سپس سعی می کنند به شما در پیدا کردن یک راه حل قانونی کمک کنند. آنها ممکن است تصميم بگيرند که شما را از اخراج محافظت کنند و اين پروسه را پناهد بردن به گلیسا (Kirchenasyl) می نامند. پناهندگی در کلیسا می تواند آخرین گزینه شما باشد، اما به خاطر داشته باشید که پروسه همیشه موفق نمیشود و شما را از اخراج اجباری عمومی نجات نمیدهد. گاهی اوقات پناهجویان با وجود پناهندگی کلیسا اخراج می شوند. کلیساهای که از طریق پناهندگی کلیسا از پناهجویان محافظت می کنند، اغلب آنها را فقط برای مدت زمان محدود می پذیرند. هنگامی که شما تحت حفاظت کلیسا قرار می گیرید، کلیسا با مقامات مهاجرت مذاکره می کند و سعی می کند راه حلی برای شرایط شما پیدا کند. پناهندگی کلیسای کاملا پیچیده و خسته کننده است. مذاکره با مقامات می تواند مدت زیادی طول بکشد، در طی آن شما کاملا باید در کلیسا بمانید و اجازه بیرون شدن ندارید. در طول پناهندگی کلیسا، شما دیگر از مزایای دولت برخوردار نیستید و نمی توانید کار کنید.

لطفا توجه داشته باشید: برای یک کلیسا، باورهای مذهبی یک پناهجو یک مهم نیست. شما مجبور نیستید برای درخواست پناهندگی کلیسا مسیحی شوید. همه مراکز مشاوره را در بخش اطلاعات محلی ما پیدا کنید. به وب سایت ما وارد شوید و با نوشتن نام شهر خود و آن موضوعی که در موردش مشاوره لازم دارید را بنویسید و همه آدرس ها و شما تماس‌های وکلا، مراکز مشاوره و کلاس های زبان را پیدا کنید.

توجه!

 اگر شما جواب رد ساده (einfachen Ablehnung) دریافت کرده‌اید و درخواست تجدید نظر (Eilantrag) شما قبول شده و هنوز در جریان است، اداره بامف (BAMF) و آسلندر بیهورده حق ندارند شما را اخراج کنند.

Ein Projekt von:

Gefördert durch: