پروسه پناهندگی

چگونه درخواست پناهندگی کنم؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

اگر شما از کشور تان بدلیل شکنجه، تهدید و یا تحت تعقیب بودن فرار نموده اید و میخواهید برای حفاظت دایمی تان در آلمان پناهنده شوید، طبق ماده «۱۶آ» قانون اساسی آلمان حق تقاضای پناهندگی دارید. همچنان پناهجویان زیادی هم طبق کنوانسیون جنیوا در آلمان به حیث پناهنده قبول میشوند، اگر از طرف دولت تحت شکنجه و یا تهدید قرار نداشته باشند. پناهجویان اهل سوریه که از جنگهای داخلی فرار میکنند نیز حق بدست آوردن پناهندگی دارند.

سوال ها و پاسخ ها

آیا حق درخواست پناهندگی را در آلمان دارم

چگونه میتوانم در آلمان درخواست پناهندگی نمایم؟

آیا در جریان پروسه پناهندگی اجازه ماندن در آلمان را دارم؟

چه وقت بمن وقت مصاحبه تعلق میگیرد؟

چه وقت و چطور از نتیجه باخبر میشوم؟

رد درخواست پناهندگی

 اگر در خواست پناهندگی تان رد میگردد باید سریع واکنش نشان داده و فیصله را به دقت بررسی کنید زیرا رد شدن درخواست همیش به معنی اخراج از آلمان نیست. شما باید در مدت معین شده روی نامه با وکیل و یا نهاد کمک مننده به تمس شده و درخواست بررسی شدن پرونده تان در دادگاه شوید. معلومات بیشتر را اینجا بخوانید.

مهم

قبل از رفتن به مصاحبه پناهندگی باید مطمئن باشید که چه میخواهید بگوید و برای توضح دادن دلایل پناهندگی تان آمادگی کامل داشته باشید. برای آماده بودن به مراکز مشاوره محلی در شهرتان مراجعه کنید.