اجازه اقامت موقت (Aufenthaltsgestattung)

موضوعات مهم در روند بررسی پرونده پناهندگی

بعد از ثبت شدن به عنوان پناهجو، تائیدی ثبت ورود (Ankunftsnachweis) دریافت خواهید کرد. هنگامی که به طور رسمی درخواست پناهندگی کردید، اجازه اقامت موقت (Aufenthaltsgestattung) دریافت خواهید کرد. این اجازه اقامت تا پایان مراحل پناهندگی شما معتبر است. در این مدت  قوانین و محدودیت های زیادی وجود دارد که باید آنها را رعایت کنید. در این صفحه در مورد همه مسئولیت و حقوقی که طی این مدت زمان دارید، میخوانید.

به چه مواردی باید توجه کنم؟

تامین هزینه زندگی

مراقبت‌های پزشکی و صحی

کار، «آوسبیلدونگ» و تحصیل

مهدکودک و مدرسه برای اطفال

دوره‌های ادغام یا انتگراسیون کورس

تقسیم پناهجویان در ایالات مختلف و محل سکونت

مسافرت

مهم

طی پروسه پناهندگی، باید همواره تغییر آدرس خود را به اداره شهروندان خارجی (آوسلندربهورده) و بامف اطلاع بدهید. در صورتی که این کار را نکنید، ممکن است نامه‌ها و نوبت‌های مراجعه‌ای که برای شما فرستاده می‌شود را از دست بدهید و در پروسه پناهندگی خود با مشکل جدی مواجه شوید.