اخراج اجباری پناهجویان از آلمان

چه کسانی از آلمان اخراج میشوند؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

هنگامی که درخواست پناهندگی شما برای بار چندم و به طور قطعی از سوی اداره مهاجرت (BAMF) رد شود و یا به هر دلیلی مجوز اقامت خود را از دست بدهید، شما مجبور به ترک آلمان هستید. در چنین مواردی، اداره بامف از شما می خواهد که در مدت زمان مشخص شده در نامه که به شما میفرستد، آلمان را ترک کنید وگرنه میتواند طبق ماده ۳۴ قانون قانون پناهندگی شما را اخراج کند. این اداره برای آگاهی شما از این تصمیم برای شما یک نامه میفرستد که بنام ابشیبونگز اندروهونگ (Abschiebungsandrohung) یاد میشود. در این اطلاعیه، کشوریکه قرار است فرد به آنجا اخراج شود باید مشخص شود. این نامه قبل از اخراج اجباری  فرستاده میشود تا اینکه شاید فرد بخواهد آلمان را بطور داوطلبانه ترک کند و اگر فرد آن را دریافت نکرده باشد، قانونا نباید اخراج شود. در اصل، هنگامی که درخواست پناهندگی رد می شود، شخص رد شده ک اطلاعیه برای اطلاع از خطر اخراج را همراه با جواب رد از بامف (BAMF)  دریافت می کند. دستورات اخراج به صورت نامه های نیاز به امضا ارسال می شود؛ به این معنی است که بامف می داند که فرد نامه را دریافت کرده است یا خیر.

اگر فرد جواب رد ساده (einfache Ablehung) دریافت کند، ۳۰  روز وقت دارد تا آلمان را به طور داوطلبانه ترک کند. اگر پرونده پناهندگی  به عنوان «قضیه غیر قابل قبول» (unzulässig) یا بی اساس (offensichtlich unbegründet) رد شده باشد، شما فقط یک هفته وقت دارید تا بصورت داوطلبانه آلمان را ترک کنید. در هر دوحالت بعد از ختم مهلت داده شده خطر اخراج اجباری بوجود میآید.

پس از دریافت جواب رد و دستور اخراج، شما باید با یک مشاور یا وکیل مشورت کنید. حتی اگر درخواست پناهندگی شما رد شده باشد، هنوز هم گزینه هایی وجود دارد که می تواند شما را در زندگی کردن در آلمان کمک کند. درباره این گزینه ها در صفحه «رد درخواست پناهندگی» بیشتر بخوانید.

اگر شما به طور داوطلبانه آلمان را در مهلت تعیین شده ترک نکنید و اقدامات دیگری هم از قبیل مشاوره با وکیل و یا شکایت به دادگاه انجام ندهید، پلیس ممکن است مداخله کند و شما را اجبارا به کشور خودتان و یا به کشور دیگری که شما را قبول کرده، اخراج (Abschiebung) کند. اخراج از آلمان طبق ماده ۵۸ قانون اقامت انجام میشود. قبل از اخراج، تمام موانعی که ممکن است اخراج را منع کند (قانونی یا عملی) بررسی می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد به صفحه «رد درخواست پناهندگی» ما مراجعه کنید. اداره مهاجرت مسئول روند اخراج را پیش میبرد. اگر شما جواب رد و حتی اطلاعیه اخراج دریافت کردید اما اخراج شما به دلایل قانونی یا عملی امکان پذیر نباشد، اداره مهاجرت ممکن است برای شما اقامت موقت (Duldung) صادر کند. اطلاعات بیشتر را در صفحات دولدونگ و رد درخواست پناهندگی بخوانید.

 

چه مواردی را قبل از اخراج بدانم؟

چه افرادی اخراج میشوند؟

روند اخراج چه مراحلی دارد؟

چه افرادی قبل از اخراج به بازداشتگاه منتقل میشوند؟

در بازداشتگاه از چه حقوقی برخوردارم؟

آيا پلیس میتواند مرا قبل از اخراج بازداشت کند؟

اگر مرا اخراج کنند به کدام کشور میفرستند؟

آیا با وجود داشتن دولدونگ اخراج خواهم شد؟

اخراج شدن چه طبعاتی دارد؟

هنگامی که از تصمیم دولت آلمان برای دیپورت شدن اطلاع یافتید چه کنید؟

بعد از اینکه اخراج شدم چه کنم؟

مهم

قوانین اخراج پناهجویان در هر ایالت آلمان متفاوت است و هر ایالت به طور مستقل تصمیم می گیرد که چه کسانی را اخراج کند. بعضی از ایالت ها شمار زیادی از پناهجویان رد شده را اخراج میکنند و بعضی دیگر کمتر و حتی هیچ. شما ممکن است درباره إخراجها در هر ایالت بشنوید اما مهم این است که شما در کدام ایالت زندگی میکنید و قوانین اخراج آنجا چگونه عمل میکند. تلاش کنید قبل از اینکه در خطر اخراج قرار بگیرید، مشاوره دریافت کنید.