مقررات دبلین

کدام کشور پناهندگی مرا بررسی میکند؟

این وید{socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end} را ما از طرییوتیی نشر می{videoservice}برای اطلاعات بیشتر اییید 

هنگامی که شما به عنوان پناهجو وارداتحادیه اروپا می‌شوید، نمی توانید انتخاب کنید که در کدام کشور پرونده پناهندگی شما بررسی شود.  در اصل مقررات دوبلین (Dublin Procedure) است که تعیین میکند کدام کشور و یا دولت مسئول رسیدگی به درخواست پناهندگی شما است. از آنحایی‌که در اتحادیه اروپا مرز‌های کشور ها باز است و همه افراد بصورت آزادانه در همه کشورها وارد شده میتوانند، این سیستم برای جلوگیری از درخواست پناهندگی متعدد در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا طراحی شده است.

بر اساس پروتکل دبلین (Dublin Procedure)، اولین کشور اروپایی که شما در هنگام ورود به اروپا، وارد آن شده‌اید، مسئول درخواست پاهندگی شما است. علاوه بر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نروژ، ایسلند، سوئیس و لیختن اشتاین نیز از جمله کشور‌های هستند که توافقنامه دبلین را پذیرفته اند. اگر قبلا در یکی از ۳۲ کشور اروپایی درخواست پناهندگی کرده اید، درخواست پناهندگی شما در هیچکدام از بقیه کشورهای هم پیمان دبلین قابل بررسی نیست.

مقرارت دبلین در آلمان

مقرارت دبلین چیست؟

آیا مقررات دبلین بر من اعمال میشود؟

کشور امن سوم کدام است؟

در چه مواردی آلمان مرا به کشوراول نمی‌فرستد؟

درچه مواردی آلمان پرونده پناهندگی مرا بررسی نمیکند؟

چه‌گونه مشخص میشود که کدام کشور مسئول درخواست پناهندگی من است؟

Übernahmeersuchen چه مفهومی دارد؟

Übernahmeverordnung چه مفهومی دارد؟

میتوانم علیه تصمیم بامف برای انتقال به کشور دیگری شکایت کنم؟

چه وظایف و مسئولیت‌های دارم؟

انتقادات از مقررات دبلین

مهم

به عنوان یک پناهجو، در هرشرایطی و دربخشی از پرونده پناهندگی خود حق دسترسی به اطلاعات دارید. یعنی شما باید در هر مرحله از روند  پرونده دبلین خود هم باید به صورت کتبی مطلع شوی. اداره مهاجرت و پناهندگی موظف است در ابتدا از موجودیت پرونده دبلین به شما اطلاع دهد در غیر آن حق شکایت دارید.