اقامتگاه‌های (کمپ) پناهجویان در آلمان

در یک کمپ پناهجویی چه حقوقی دارم؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

در مراکزپذیرش اولیه همچنان کمپ های پناهجوی اغلب تعداد زیادی از مردم در محوطه های محدود و کوچک زندگی می کنند. بنابراین باید قوانین و استانداردهای مشخصی که برای کمک به ساکنان این اقامت‌گاه ها تعین شده است، توسط کارمندان و مسئولین این خانه های مشترک به اجرا گذاشته شده و به حقوق مردم احترام شود. این قوانین در اصل در همه مراکز مسکونی، از جمله مراکز مسکونی مشترک پناهجویان، و پناهگاه های اضطراری باید رعایت شود.

نیاز ها و استندرد‌های اولیه در محل اقامت پناهجویان

کی ها مسئول هستند؟

در جریان زندکی در کمپ از چه حقوقی برخوردار هستم؟

اگر حقوق من رعایت نشود، چه کنم؟

آیا مجبور هستم که واکسن سرخکان (Masern) بزنم؟

مهم

همه روزه نامه‌های (پست های رسیده) خود را چک کنید. در بعضی موارد ممکن است نامه های بسیار مهمی در باره تاریخ ملاقات شما با اداره مهاجرت و یا موارد دیگر به شما دیر وقت برسد و آمدگی خوبی برای آن ملاقات نداشته باشید. این بسیار حیاتی است که شما به موقع به همه ملاقات‌ها (ترمین ها) ظاهر شوید.

اگر شما از یک مرکز مسکونی (کمپ) به مرکز دیگری فرستاده شده‌اید و یا به طور داوطلبانه از آنجا نقل مکان کرده اید، لازم است که به اداره أمور خارجیان (Ausländerbehörde) و بامف (BAMF)   اطلاع دهید و آدرس جدید خود را به آنها بفرستید. در غیر این صورت، دیگر نامه های مربوط این دو اداره مهم را در آدرس جدید دریافت نخواهید کرد و ممکن است ملاقات‌ها و یا مهلت های مهمی را از دست بدهید.