احزاب سیاسی در آلمان

احزاب سیاسی در آلمان چگونه فعالیت میکنند؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

آلمان دارای نظام سیاسی ایالتی ـ چند حزبی است که  سیستم سیاسی و چند حزبی است که در آن دو حزب بزرگ یعنی حزب سوسیال دموکرات (SPD) و حزب دموکرات مسیحی (CDU) در در پنج دهه گذشته روی کار هستند.
دولت فدرال و دولت‌های ایالتی در آلمان معمولا ازائتلاف چند حزب که اکثریت آرا را به دست می‌آورند تشکیل میشود. در پارلمان آلمان (بوندساگ)، نمایندگان منتخب از احزاب مختلف صدراعظم را انتخاب می کنند. صدراعظم بلندترین مرجع قدرت و مسئول تشکیل دولت است. هر حزب آلمان، مجموعه ای از ایده ها، اولویت ها و ارزش ها را  سرمشق خود قرار میدهد که ازیک پیشینه تاریخی خاص سرچشمه میگیرد. در آلمان، احزاب اغلب به رنگ‌های خاصی شناخته میشوند.

احزاب سیاسی قدرتمند و بزرگ در آلمان

سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی CDU/CSU

حزب سوسیال دموکرات آلمان SPD

حزب سزبها Die Grünen

حزب دموکراتیک آزاد FDP

حزب چپ‌ها Die Linke

آلترنتیف برای آلمان AfD

مهم

همه احزاب در آلمان باید درهمه اصول، برنامه ها و اقدامات خود به قانون اساسی آلمان (Grundgesetz) احترام داشته باشند. اگر فعالیت‌های حزبی در مخالفت یا هم خطری به نظام دموکراتیک و یا دادگاه قانون اساسی (Bundesverfassungsgericht) تلقی شود، ممنوع خواهد شد.