سیستم ثبت آدرس و مشخصات افراد در اداره شهرداری در آلمان

معلومات در مورد سیستم ثبت آدرس و مشخصات افراد در اداره شهرداری در آلمان

همه افرادی که به آلمان می آیند و میخواهند بیشتر از سه ماه اقامت کنند با پس از دو هفته آدرس محل زندگی و مشخصات خود را در ادارات مربوط ثبت کنند. حتی اگر مایل به درخواست پناهندگی نباشید، باید بعد از ورود و اقامت تان با ادارت محلی خبر دهید. برای این موضوع یک قانون Bundesmeldegesetz هم  وجود دارد. این نوع رجیستر شدن ربطی به پناهندگی ندارد و اما اگر به عنوان یک پناهنده به ألمان آمده‌اید باید هم به عنوان سکونت د رآلمان و هم به عنوان پناهنده در اداره های مهاجرت ثبت شوید. اداره های مربوط برای ثبت نام را در این وب سایت melderegister-auskunft.de پیدا کنید.

چه افرادی و در چه مواقع باید خود را ثبت کنند؟

چه افرادی و در چه مواقع باید خودرا ثبت کنند؟

اداره ثبت اتباع چه اطلاعاتی را ذخیره میکند؟

بعد از این‌که اسباب کشی کردم چه کنم؟

اداره ثبت مشخصات اتباع چه وظایفی دارد؟.

میتوانم درخواست بدهم تا آدرس من به دسترس هیچکسی قرار نگیرد؟

مهم

اگر شما تحت تعقیب هستید و یا کار وحرفه شما طوری است که میتوانید به واسطه آن به طور بالقوه در معرض خطر قرار گیرید، می توانید طبق ماده ۵۱ قانون ثبت احوال فدرال (Bundesmeldegesetzes)، از مسئولین ذیصلاح پنهان ماندن آدرس و اطلاعات شخصی خود را درخواست کنید. آدرس شما پس از آن‌که مخفی بمان اشخص ثالثی نمیتواند از آن سوء استفاده کند.