سیستم ثبت نام در آلمان

معلومات در مورد پروسه ثبت نام

اگربه عنوان پناهنده به آلمان آمده اید، باید در ابتدای ورود خود را در ادارت مربوط مانند اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی (BAMF) پلیس هاسلندر بیهورده ( Ausländerbehörde) یا در یک مرکز پذیریش اولیه خود را ثبت نام کنید. ممکن است که شما در قبلا توسط پلیس (Polizei) مرزی درهنگام ورود ثبت نام شده باشید.  باوجود آنهم به عنوان یک پناهنده حتما ثبت نام میشوید، اثر انگشت و برخی از اطلاعات شما ذخیره خواهد شد، بعد ازآن یک برگه اقامتی دریافت خواهید کرد. 

در واقع، نه تنها پناهجویان بلکه همه افرادی که به آلمان می آیند و میخواهند بیشتر از سه ماه اقامت کنند با پس از دو هفته آدرس محل زندگی و مشخصات خود را در ادارات مربوط ثبت کنند. حتی اگر مایل به درخواست پناهندگی نباشید، باید از ورود و اقامت تان با ادارت محلی خبر دهید. حتی برای این موضوع یک قانون (Bundesmeldegesetz) هم  وجود دارد.

بعد از ثبت نام به عنوان یک پناهجو باید به اداره امور خارجیان مراجعه کنید و درخواست اجازه اقامت کنید.برای اینکه بدانید مستحق کدام نوع اجازه اقامت میشوید به چپتر معلوماتی ما تحت نام انواع حق اقامت برای پناهجویان مراجعه کنید. برای دانستن چگونگی درخواست پناهندگی اینجا سر بزنید. 

چه افرادی و در چه مواقع باید خود را ثبت کنند؟

چه افرادی و در چه مواقع باید خودرا ثبت کنند؟

مدرک ورود (Ankunftsnachweis) چیست؟

چرا باید اثر انگشت بدهم؟

اداره ثبت اتباع چه اطلاعاتی را ذخیره میکند؟

بعد از این‌که اسباب کشی کردم چه کنم؟

اداره ثبت مشخصات اتباع چه وظایفی دارد؟.

میتوانم درخواست بدهم تا آدرس من به دسترس هیچکسی قرار نگیرد؟

مهم

اگر شما تحت تعقیب هستید و یا کار وحرفه شما طوری است که میتوانید به واسطه آن به طور بالقوه در معرض خطر قرار گیرید، می توانید طبق ماده ۵۱ قانون ثبت احوال فدرال (Bundesmeldegesetzes)، از مسئولین ذیصلاح پنهان ماندن آدرس و اطلاعات شخصی خود را درخواست کنید. آدرس شما پس از آن‌که مخفی بمان اشخص ثالثی نمیتواند از آن سوء استفاده کند.