ثبت آدرس و اطلاعات در اداره شهرداری در آلمان

معلومات در مورد سیستم ثبت آدرس و مشخصات افراد در اداره شهرداری در آلمان

همه افرادی که به آلمان می آیند و میخواهند بیشتر از سه ماه در آلمان اقامت داشته باشند باید طی دو هفته آدرس محل زندگی و مشخصات خود را در ادارات مربوط ثبت کنند. حتی اگر یک به شهر دیگر نقل مکان میکنید هم باید آدرس جدید خود را بزودی ثبت کنید.
توجه! ثبت آدرس (Anmeldung) با ثبت پناهجویان بعد از ورود به آلمان و یا ثبت در اداره امور خارجیان (Ausländerbehörde) فرق میکند. برای جزئیات بیشتر قانون ثبت آدرس در آلمان به سایت Bundesmeldegesetz مراجعه کنید. برای پناهجویان هر دو مورد نیاز است و اطلاعات بیشتر را در صفحه «ثبت نام به عنوان پناهجو» بخوانید.   

چه افرادی و در چه مواقع باید خود را ثبت کنند؟

چه افرادی و در چه مواقع باید آدرس خود را ثبت کنند؟

برای ثبت آدرس چه مدارکی باید به همراه داشته باشم؟

شهرداری برای ثبت آدرس و اطلاعات چه اطلاعاتی را ذخیره میکند؟

بعد از تغیر آدرس خانه یا تغیر شهر خود چه کنم؟

اداره ثبت مشخصات شهروندان چه وظایفی دارد؟

میتوانم درخواست کنم آدرس من به دسترس کسی قرار نگیرد؟

دیگر کدام ادارت ثبت مشخصات شهروندان در آلمان وجود دارد؟

مهم

اگر شما تحت تعقیب هستید و یا کار وحرفه شما طوری است که میتوانید به واسطه آن به طور بالقوه در معرض خطر قرار گیرید، می توانید طبق ماده ۵۱ قانون ثبت احوال فدرال (Bundesmeldegesetzes)، از مسئولین ذیصلاح پنهان ماندن آدرس و اطلاعات شخصی خود را درخواست کنید. آدرس شما پس از آن‌که مخفی بمان اشخص ثالثی نمیتواند از آن سوء استفاده کند.