سردار فابریس اوزون Serdar Fabrice Uzun

تهیه‌ کننده‌ی محتوا برای رسانه‌های اجتماعی

(Barbara Stasiak) باربارا استاسیاک

مدیر و گرداننده‌ی سایت به زبان انگلیسی و آلمانی

می نوین (My Nguyen)

مدیر و گرداننده‌ی سایت Together in Germany به زبان‌های آلمانی و انگلیسی

میلا کمپانتس (Mila Kompanets)

مدیر و گرداننده‌ی سایت Together in Germany به زبان‌ اوکراینی

Ein Projekt von:

Gefördert durch: