تلما فون هویرین Thelma von Hoeren

Thelma picture
به‌روزرسانی 07.02.2024

ویراستار و مدیر پروژه 

تلما در شهر هیلدسهایم آلمان به دنیا آمده است. او پس از گذراندن دوره لیسانس خود در رشته علوم اجتماعی، ادبی و فلسفه در لایپزیگ، مدرک کارشناسی ارشد خود را در «دین و فرهنگ» با گرایش اخلاق فلسفی و نظریه سیاسی در دانشگاه HU برلین و دانشگاه استلنبوش آفریقای جنوبی به پایان رساند. او در پست‌های مدیریت پروژه، روابط عمومی و به عنوان مدرس در موسسات آموزشی مختلف و پروژه های اجتماعی، مانند یونیسف یا بنیاد کودکان TH در آفریقای جنوبی کار کرده است. او از سال ۲۰۲۳ به عنوان ویراستار در بخش (Netzwerkarbeit)، و به عنوان مدیر پروژهی (Lokale Informationen) به هندبوک جرمنی (Handbook Germany : Together) پیوسته است. او می‌خواهد با کار خود در این بخش ها به مهاجران و پناهندگان در آلمان کمک کند تا در آلما زندگی مساویانه با دیگران داشته باشند.

Ein Projekt von:

Gefördert durch: