کمک هزینه اضافی برای کودکان Kinderzuschlag

کمک هزینه اضافی برای کودکان چیست و برای چه افرادی تعلق میگیرد؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

پول کمکی اضافی به فرزندان (KiZ) برای والدینی داده می‌شود که درآمد آنها فقط برای خود شان کافی است، اما برای خانواده کافی نیست. پول کمکی اضافی به فرزندان (Kinderzuschlag) حداکثر ۲۰۹ یورو برای هر کودک در ماه است (مطابق به: ۰۲/۲۰۲۲). این‌که چقدر پول کمکی اضافی به فرزندان (KiZ) دریافت می‌کنید، بستگی به شرایط شخصی شما دارد. هر چقدر درآمد شما بیش‌تر باشد، به همان اندازه پول اضافی به کودکان شما کم‌تر است. هم‌چنان درآمد احتمالی فرزند شما، به عنوان مثال پول هزینه‌های زندگی یا حقوق بازنشستگی برای یتیمان این پول را کاهش می دهد.

برای فلم های بیشتر به یوتیوب و فیسبوک هندبوک جرمنی سربزنید.