Kindergeld

Was ist Kindergeld und wie beantrage ich es?

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

به منظور حمایت مالی از خانواده‌ها در آلمان پول مراقبت از فرزند (Kindergeld) پرداحته میشود. پول مراقبت از فرزند (Kindergeld) برای کمک به والدین در نظر گرفته شده است تا یک آینده خوب و زندگی بهتر برای فرزندان خود تامین کنند. اینکه چه کودکانی میتوانند کیندرگلد دریافت کنند و به چه مقدار، در این ویدیوی انمیشن ببینید. 

برای فلم های بیشتر به یوتیوب و فیسبوک هندبوک جرمنی سربزنید.