خشونت های خانگی کدام نوع خشونت ها را گویند؟

چکونه با خشونت های خانوادگی مبارزه کنیم؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

هر نوع تعرض فیزیکی، جنسی و شخصیتی به افراد مخصوصا زنان و یا هم تهدید و رفتار با روح و روان زنان در آلمان خشونت پنداشته میشود و قابل مجازات است. آلمان حمابت های فراوانی برای قربیان خشونت ها خانوادگی بخصوص  زنان و کودکان دارد. برای اطلاعات بیشتر به وب سایت و فیسبوک هندبوک جرمنی سر بزنید.