هزینه نشرات رادیو تلویزیون در آلمان Rundfunkbeitrag

هزینه نشرات رادیو تلویزیون در آلمان چند است و چرا باید پرداخت کنم؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

در آلمان هنگامیکه تلویزیون و یا رادیو روشن میکنید، کانال های مختلفی در دسترس هستند اما برای استفاده عمومی از این نشرات هر خانواده بصورت اجباری باید ۱۷.۵۰ یورو در یک ماه پرداخت کند. برای پرداخت آن باید ثبت نام کنید و هر سه ماه یک بار پول را پرداخت کنید وگرنه جریمه سنگین خواهد داشت. اگر بیکار هستید و یا خدمات سوسیال استفاده میکنید مجیور به پرداخت نیستید. اطلاعات بیشتر: https://to.handbookgermany.de/aKjNpG.