خدمات بیمه مراقبت های پرستاری در آلمان

چه نوع خدماتی برای کمک و حمایت ها از نیازمندان به خدمات پرستاری در آلمان موجود است؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

یک بیماری شدید، یک حادثه یا بزر‌گ‌سالی می تواند توانایی فرد برای مراقبت از خودش را از او بگیرد و در انجام فعالیت های مانند أمور منزل، شستشو، خرید، خوردن و نوشیدن نیاز به کمک و مراقبت  داشته باشد. در آلمان افراد در این مورد تنها نیستند و خدمات مختلفی برای کمک و مراقبت از این افراد وجود دارد. بنا بر این اگر إحساس میکنید به این کمک ها نیاز دارید میتوانید  درخواست کنید و بصورت موقت و دائمی از حمایت های لازم برخوردار شوید. این خدمات از طرف اداره بیمه مراقبت های بلند مدت (Pflegeversicherung) ارائه میشود.