سفر پناهجویان به خارج از آلمان

پناهجویان ساکن آلمان چه وقت و تحت چه شراطی میتوانند سفر کنند؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

اگر به عنوان یک پناهجو، پناهنده قبول شده (Asylberechtigter, anerkannter Flüchtling)، دارای حفاظت فرعی (ubsidiär Schutzberechtigter) یا با داشتن اقامت ممنوعیت اخراج (nationalen Abschiebungsverbot) در آلمان زندگی میکنید و به کشور اصلی خود که از آنجا به آلمان پناه آورده اید، سفر کنید و اداره بامف (BAMF) یا اداره أمور حارجیان (Ausländerbehörde) از این موضوع خبردار شوند، ممکن است منجر به باطل شدن پناهندگی و اقامت شما در آلمان شود.