جدا سازی زباله ها در آلمان

چرا باید اشغال ها در سطل های جداگانه بریزیم؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

برای جداسازی و بازیافت زباله ها در آلمان در هرخانه چندی سطل اشغال با رنگ های مختلف وجود دارد. این رنگ ها چه معنی دارند و چه کجا میرود؟ همه اطلاعات در هندبوک جرمنی.