WBS اجازه نامه خانه های سوسیالی در آلمان

WBS اجازه نامه خانه های سوسیالی در آلمان چیست و چطور آن را بدست آورده میتوانم

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

افرادی که درآمد کم دارند یا کار نمیکنند با این اجازه نامه میتوانند در آلمان خانه های سوسیالی را با هزینه پائین اجاره کنند. با داشتن WBS خانه ای میتوانید اجاره کنید که به تعداد افراد خانواده اتاق داشته باشد. حالا بنفشه رامین با کودک خود اجازه دارند یک خانه سه اتاقه درخواست کنند. اتاق پذیرایی هم شامل همین سه اتاق است.