اوسبیلدونگ دولدونگ چیست؟

اوسبیلدونگ دولدونگ چیست و چطور میتوانیم برای قبولی از آن استفاده کنیم؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

آوسبیلدونگ دولدونگ طبق بند دوم ماده ۶۰آ قانون اقامت برای افرادیکه پناهندگی شان رد شده دولدونگ دارند میخواهند آوسبیلدونگ کنند داده میشود.

ابتدا یک آوسبیلدونگ پیدا کنید و به آوسلندربیهورده مراجعه کنید و درخواست آوسبیلدونگ دولدونگ کنید. با داشتن آوسبیلدونگ دولدونگ از آلمان اخراج نمیشوید.