اوسبیلدونگز دولدونگ ausbildungsduldun چیست و کی میتوانند دریافت کنند؟

اوسبیلدونگ دولدونگ چیست و چطور میتوانیم برای قبولی از آن استفاده کنیم؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

آوسبیلدونگز دولدونگ برای افرادیکه پناهندگی شان رد شده دولدونگ دارند آسبیلدونگ میکنند و یا بزودی میخواهند آوسبیلدونگ کنند داده میشود.
ابتدا  باید یک آوسبیلدونگ پیدا کنید و با داشتن شرایط  خاص به آوسلندربیهورده مراجعه کنید و درخواست آوسبیلدونگز دولدونگ کنید. با داشتن آوسبیلدونگ دولدونگ از آلمان اخراج نمیشوید. و با ختم آسبیلدونگ و یافتن کار در همان بخش، میتوانید اقامت دوساله دریافت کنید.
در این مصاحبه شرمیلا هاشمی همه سوالات را در مورد آسبیلدونگزدولدونگ از ماری سوفی کارمند اداره سنات برلین پرسیده است.
این ویدیو را بزبانها مختلفت در کانال یوتیوب Handbook Germany Youtube-Kanäle ما ببینید و برای سوالات بیشتر به فیسبوک Handbook Germany Facebook-Seite ما مراجعه کنید.