راه اندازی کار و تجارت شخصی در آلمان

برای ایجاد کار و کسب مستقل و یا تاسیس یک تجارت چه شرایط و مدارکی لازم است؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

افرادی که بدلیل بلند رفتن سن دیگر کار نمیکنند بازنشسته می شوند. بسیاری از بازنشستگان از این که پول بیمه بازنشستگی برای گذراندن زندگی کافی نیست، ترس دارند. فقر در پیری در واقع یک مشکل رو به رشد در آلمان است. به خصوص برای افرادی که در طول دوران کاری خود حقوق مناسبی نداشتند. از این رو بسیار مهم است که پیش از شروع مرحله بازنشستگی با مشکلات مقابله کنید. در صفحه اطلاعتی بازنشستگان در آلمان توضیح داده ایم خواهیم که سیستم حقوق بازنشستگی و قوانین در این مورد چگونه است و چه گزینه های برای رفاه در دوران بازنشستگی وجود دارد.