قواعد بایسکل سواری

در باره مهم ترین قواعد بایسکل سواری بیشتر بدانید

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

استفاده از بایسکل به عنوان یکی از طریقه های تردد در آلمان بسیار رایج است و همه زنان مردان و اطفان  از آن استفاده میکنند.

اما قواعدی که بایسکل سواران برای امنیت شان باید به آن توجه کنند شامل چی مواردی میشوند؟ برای دانستن آن این ویدیو معلوماتی  را ببینید.