مرکز اطلاعات شغلی (BiZ)

مشاوره و راهنمای شغلی

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

اداره فدارل کار آلمان برای ایجاد سهولبت در بخش کاریابی و انتخاب شغل مناسب مراکز اطلاعاتی و برنامه های مختلف حمایتی را برای کمک به انتخاب یک مسیر شغلی مناسب در آلمان ایجاد کرده است.