اقامت دولدونگ در آلمان «Duldung»

اگر دلدونگ داشته باشم، تحت چه شرایطی باید زندگی کنم؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

پناهجوبانی که پرونده پناهندگی شان در آلمان رد میشود، اما شرایط اخراج به کشور خودشان آماده نیست، اقامت دولدونگ دریافت میکنند و برای مدت مشخصی میتوانند در آلمان زندگی کنند. اینکه بعدا اخراج میشوند یا خیر بستگی به پرونده پناهنگی و کشور اصلی پناهجو دارد. در این ویدیو کاظم را میبینید که مدت دو سال است با اقامت دولدونگ در آلمان زندگی میکند و شرایط سختی را سپری میکند.