انتخابات

سیستم انتخابات و انتخاب صدر اعظم در آلمان چگونه است؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

انتخابات بنیادی ترین بخش ازیک دولت دموکراتیک است. هر چهار سال یکبار، مهمترین و بزرگترین انتخابات در آلمان برگزار می شود و آن انتخابات پارلمانی (بوندستاگ) آلمان است. پارلمان آلمان شامل همه نمایندگان مردم است. تمام شهروندان بالای ۱۸ سال که دارای ملیت آلمان هستند، حق رای دارند و میتوانند اعضای پارلمان را انتخاب کنند. این اعضای انتخاب شده توسط مردم صدراعظم آلمان را انتخاب میکنند و همچنان دولت را کنترول میکنند.

در هر یک از ۱۶ ایالت فدرال آلمان، انتخابات پارلمانی ایالتی و انتخابات محلی هر پنج سال یکبار برگزار می شود، اما لزوما  بصورت هم‌زمان. علاوه بر این، رای دهندگان آلمانی به عنوان شهروندان اتحادیه اروپا هر پنج سال یکبار در انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا نیزشرکت می کنند.