پیوند خانواده

آیا خانواده ام میتوانند به من درآلمان ملحق شوند؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

متناسب با نوع پذیرش پناهندگی، شرایط و قوانین مربوط به انتقال اعضای خانواده پناهجویان به آلمان با هم فرق دارد. در این ویدیو یک زوج سوری تجربه خود در این مورد را روایت می‌کنند.