پیوند خانواده

آیا خانواده ام میتوانند به من درآلمان ملحق شوند؟

این وید{socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end} را ما از طرییوتیی نشر می{videoservice}برای اطلاعات بیشتر اییید 

متناسب با نوع پذیرش پناهندگی، شرایط و قوانین مربوط به انتقال اعضای خانواده پناهجویان به آلمان با هم فرق دارد. در این ویدیو یک زوج سوری تجربه خود در این مورد را روایت می‌کنند.