انواع حق اقامت برای پناهندگان

معلومات در باره انواع مختلف اجازه اقامت در آلمان

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

اگر شما آلمان را به عنوان خانه جدید خود انتخاب کرده اید، یا شما مجبور به مهاجرت به آلمان شده اید، شما حتما نیاز به اجازه اقامت دارید. به همین دلیل معلومات در باره مفاد مندرج در قانون اقامت و شرایط بدست اوردنش برای شما مهم است. شرایط اساسی حق اقامت برای پناهجویان در آلمان به دلایلی که نظر به آنها در آلمان پناهنده شده اید، بستگی دارد.
در این ویدیو کوتاه ما سعی نموده ایم تا در باره انوع اقامت برای پناهنجویان، مدت اقامت و برخی نکات مهم دیگری معلوماتی ارائه کنیم.