اخذ تابعیت آلمان Einbürgerung

دریافت شهروندی آلمان چه شرایطی دارد؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

بسیاری از افرادی که به آلمان می آیند سرانجام در فکر درخواست شهروندی آلمان هستند. اگر الزامات درخواست شهروندی مانند حد اقل اقامت در آلمان، زبان و کار را برآورده کنید، درخواست شما برای دریافت شهروندی آلمان تأیید میشود. البته شرایط برای کسانیکه پناهنده هستند یا با با فرد آلمانی ازدواج کرده اند فرق میکند. در این ویدیو تجربه شخصی پورتاگنیست مار ببینید.