خدمات مراقبت و پرستاری از افراد نیازمند در خانه

چه نوع خدمات مراقبتی و پرستاری برای افراد نیازمند در آلمان وجود دارد؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

در آلمان بسیاری از افرادی که نیاز به مراقبت و پرستار دارند می خواهند به جای اینکه در خانه سالمندان یا خانه های بازنشستگی زندگی کنند، در خانه خود زندگی کنند و از خدمات مراقبت و پرستاری (Häusliche Pflege) در خانه استفاده کنند. در خانه می توانند از همکاری و  کمک خویشاوندان یا یک پرستار مراقبت کننده  و یا هر دو با هم استفاده کنند و در محیط خانه و زندگی خود باقی بمانند. اگر فردی نیازمند مراقبت باشد و پرستار در خانه اش برای کمکش برود، در آلمان بنام  مراقبت سرپایی (ambulante) و (Häusliche Pflege) نامیده می شود.