کلاسهای زبان برای ادغام

چطور و چه‌مدت میتوانم در این کلاسها شرکت کنم ؟

ما در این نقطه از {videoservice} محتوا را در بر میگیریم. برای کسب اطلاعات بیشتر، {socialhintlink_begin} را اینجا ببینید {socialhintlink_end}.

یادگیری زبان همواره بزرگترین شرط موفقیت در هر اجتماع بشمار میرود. یادگیری زبان همواره بزرگترین شرط موفقیت در هر اجتماع بشمار میرود. برای پناهجویان هم دولت آلمان بدلیل ادغام سریع و شروع زندگی جدید در این کشور، برنامه یادگیری زبان همراه با قواعد اجتماعی و سیستم حقوقی آلمان را بصورت رایگان ارائه میکند. به مهمترین نکات و قواعد ورود به انتگراسیون کورس‌ها  (کلاسهای زبان برای ادغام) در این ویدیو توجه کنید.