عشق به حیوانات

در باره زندگی با حیوانات در المان بیشتر بدانید

با کمیل آشنا شوید، او بعد از دیدار با  آنا و دو سگش دیگر از سگها نمیترسد. در این ویدیو شما رابطه سگ با انسانها و همچنان طریقه درست نگهداری از انها را میبینید. در آلمان بیشتر مردم عاشق سگ هستد.