مرخصی والدین (Elterngeld)

والدین چند ماه می‌توانند برای نگهداری از کودک خود مرخصی بگیرند؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

والدین در آلمان می‌توانند مدتی را از کار خود مرخصی بگیرند و با فرزند خود بیشتر وقت بگذرانند و مدتی بعد به شغل پیشین خود برگردند. شرایط استفاده از این مرخصی را از زبان ابراهیما با که به این مرخصی رفته بشنوید.