احزاب سیاسی

چند و چه احزاب سیاسی در آلمان فعالیت میکنند؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

آلمان دارای نظام سیاسی ایالتی ـ چند حزبی است که در آن دو حزب بزرگ یعنی حزب سوسیال دموکرات (SPD) و حزب دموکرات مسیحی (CDU) در در پنج دهه گذشته روی کار هستند.  دولت فدرال و دولت‌های ایالتی در آلمان معمولا ازائتلاف چند حزب که اکثریت آرا را به دست آوردند تشکیل میشود.
هر حزب آلمان، مجموعه ای از ایده ها، اولویت ها و ارزش ها را  سرمشق خود قرار میدهد که ازیک پیشینه تاریخی خاص سرچشمه میگیرد. در آلمان، احزاب اغلب به رنگ‌های خاصی شناخته میشوند.