سیستم ترانسپورت عمومی

استفاده از وسایل نقلیه عمومی در آلمان چه شرایطی دارد؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

باعمر آشنا شوید وببینید چگونه میشود در برلین  از وسایل نقلیه شهری استفاده کرد. چگونه باید بلیت خرید و به چی مواردی باید توجه کرد. و همچنان بدانید چی اتفاقی میافتد اگر بدون  بلیت از این وسایل استفاده کنید.