تائیدی مدارک خارجی

چرا باید مدارکم را تائید کنم و این پروسه را چطور و کجا انجام دهیم؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

با عبدالله آشنا شوید، او شما را راهنمایی میکند که چطور و کجا این روند را طی کنید. و معلومات میدهد که در آلمان چرا باید مدارک تحصیلی و کاری باید ترجمه و تائید شوند.