بوی خانه

چطور میتوانم در آلمان برنج افغانی بپزم و فضای خانه را با بوی وطنی معطر سازم؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

در ملاقات ما با زهرا، او به ما توضیح میدهد که چگونه میشود در آلمان برنج  و مواد غذایی مربوط به کشور خود را خریداری کنیم. معمولا طعم غذا م ارا بیاد وطن می اندازد، امادسترسی به همه مواد مورد نیاز و ادویه های که به غذا طعم خانگی میدهد در بعضی موارد مشکل است. اما در بیشتر شهرهای آلمان این مواد غذایی موجود هستند.