افراد دارای معلولیت

افراد دارای معلولیت از چه حقوقی برخوردارند؟

این وید{socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end} را ما از طرییوتیی نشر می{videoservice}برای اطلاعات بیشتر اییید 

آلمان برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر از ارائه فرصت‌های برابر برای افراد دارای معلولیت حمایت می‌کند تا آنها نیز بتوانند در زندگی اجتماعی و عرصه‌هایی مانند تحصیل و کار پیشرفت کنند. 

انس الحکیم، دانشجوی سوری ساکن برلین است که از بیش از سه سال پیش در آلمان زندگی می‌کند. او برای ما از تجربه شخصی خود و سرویس‌ها و خدمات موجود برای افراد دارای معلولیت در آلمان می‌گوید.