منابع مالی برای دانشجویان

برای پرداخت هزینه‌های دوران دانشجویی چه گزینه های وجود دارد؟

این وید{socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end} را ما از طرییوتیی نشر می{videoservice}برای اطلاعات بیشتر اییید 

اگردر حال برنامه ریزی برای تحصیل در یک دانشگاه آلمانی هستید، احتمالا  از خود پرسیده اید که  مدت زمان تحصیلم را از لحاظ مالی چگونه برنامه ریزی کنم. خوشبختانه، بسیاری دانشگاه های دولتی آلمان هزینه‌های (Studiengebühren) سنگینی ندارند. علاوه بر آن، کمک هزینه تحصیلی، قرضه های تحصیلی و دیگر برنامه های کمکی مالی به دانش آموزان آلمانی و خارجی بصورت یکسان در دسترس هستند و آنها را کمک میکند تا دوره دانشجویی شان را بدون دغدغه مالی سپری کنند.