ثبت نام به دانشگاه

ثبت نام به دانشگاه چه شرایطی دارد و چه پروسه‌ای را باید طی کنیم؟

این وید{socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end} را ما از طرییوتیی نشر می{videoservice}برای اطلاعات بیشتر اییید 

تعداد زیادی از پناهجویانیکه در ساله‌های اخیر به آلمان آمده اند، در جستجوی راهی برای ورود به دانشگاه و دسترسی به تحصیلات عالی هستند. معمولا بدست آوردن مدرک رسمی زبان و تائیدی مدارک تحصیلی کشور خودتان در آلمان از جمله شرایط اصلی راه یابی به دانشگاه های آلمان عنوان میشود. در این ویدیوی کوتاه معلوماتی، نبراس را میبینید که از شرایط ورود به دانشگاه توضیح میدهد.