واکسیناسیون

کدام واکسن‌ها برای سلامت من و فرزندانم لازم است؟

این وید{socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end} را ما از طرییوتیی نشر می{videoservice}برای اطلاعات بیشتر اییید 

واکسن زدن یکی از بهترین راه‌های محافظت از خود و کودکانمان در مقابل بیماری‌های واگیرداری مانند فلج اطفال و دیفتری است. در آلمان برنامه خاصی برای واکسیناسیون وجود دارد که از دو ماهگی طفل آغاز می‌شود. 

با زهرا و همسرش همراه شوید: آنها با کودک یازده‌ماهه خود به مطب دکتر مشفق در برلین رفته‌اند تا از او در مورد واکسن‌هایی که پسرشان لازم دارد اطلاعات بگیرند.